معنی و ترجمه کلمه جارى شونده دراطراف به انگلیسی جارى شونده دراطراف یعنی چه

جارى شونده دراطراف

circumfluent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها