معنی و ترجمه کلمه sign-gestalt به فارسی sign-gestalt یعنی چه

sign-gestalt


روانشناسى : علامت - گشتالت

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها