معنی و ترجمه کلمه آدم تازه بالغ به انگلیسی آدم تازه بالغ یعنی چه

آدم تازه بالغ

hobbledehoy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها