معنی و ترجمه کلمه قطب جنوب به انگلیسی قطب جنوب یعنی چه

قطب جنوب

antarctic
south pole

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها