معنی و ترجمه کلمه he is fifty به فارسی he is fifty یعنی چه

he is fifty


پنجاه( سال ) تمام دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها