معنی و ترجمه کلمه به اجزاء تقسیم شدن به انگلیسی به اجزاء تقسیم شدن یعنی چه

به اجزاء تقسیم شدن

diffract

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها