معنی و ترجمه کلمه patine به فارسی patine یعنی چه

patine


)patina(زنگ مفرغ ،جرم سبز،زنگار،قاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها