معنی و ترجمه کلمه go getter به فارسی go getter یعنی چه

go getter


شخص فعال و زرنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها