معنی و ترجمه کلمه روى آتش پختن به انگلیسی روى آتش پختن یعنی چه

روى آتش پختن

fry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها