معنی و ترجمه کلمه self critical به فارسی self critical یعنی چه

self critical


انتقاد کننده از خود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها