معنی و ترجمه کلمه آبگذر به انگلیسی آبگذر یعنی چه

آبگذر

conduit
dike
drain
drainpipe
gulch
gullet
gully

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها