معنی و ترجمه کلمه mass spectrometry به فارسی mass spectrometry یعنی چه

mass spectrometry


شيمى : طيف سنجى جرمى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها