معنی و ترجمه کلمه quickness of temper به فارسی quickness of temper یعنی چه

quickness of temper


تندخويى ،تندمزاجى ،تندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها