معنی و ترجمه کلمه عکس العمل به انگلیسی عکس العمل یعنی چه

عکس العمل

reaction
reactional
repercussion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها