معنی و ترجمه کلمه عکس العمل غیر ارادى به انگلیسی عکس العمل غیر ارادى یعنی چه

عکس العمل غیر ارادى

reflex

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها