معنی و ترجمه کلمه vying به فارسی vying یعنی چه

vying


(وجه وصفى معلوم فعل)vie ،همچشمى ،رقابت کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها