معنی و ترجمه کلمه occupier به فارسی occupier یعنی چه

occupier


منصرف ،مستقر،اشغال کننده ،ساکن
قانون ـ فقه : مستاجر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها