معنی و ترجمه کلمه average net return به فارسی average net return یعنی چه

average net return


بازرگانى : بازده خالص متوسط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها