معنی و ترجمه کلمه acathexis به فارسی acathexis یعنی چه

acathexis


روانشناسى : فقدان نيروگذارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها