معنی و ترجمه کلمه abstractive به فارسی abstractive یعنی چه

abstractive


تجردى ،موجد تجرد،رباينده ،اغفال کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها