معنی و ترجمه کلمه anti-detonant به فارسی anti-detonant یعنی چه

anti-detonant


علوم هوايى : مايع ضد بدسوزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها