معنی و ترجمه کلمه aerobic organisms به فارسی aerobic organisms یعنی چه

aerobic organisms


عمران : موجودات هوازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها