معنی و ترجمه کلمه safety lever به فارسی safety lever یعنی چه

safety lever


اهرم ضامن
علوم نظامى : دستگيره ضامن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها