معنی و ترجمه کلمه inch به فارسی inch یعنی چه

inch


اينچ ،مقياس طول برابر 2/54 سانتى متر
علوم هوايى : واحد طول در سيستم غيرمتريک برابر ¹ 2/54سانتيمتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها