معنی و ترجمه کلمه ساخته شده از لاستیک به انگلیسی ساخته شده از لاستیک یعنی چه

ساخته شده از لاستیک

india rubber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها