معنی و ترجمه کلمه باز گذشتى به انگلیسی باز گذشتى یعنی چه

باز گذشتى

reentrant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها