معنی و ترجمه کلمه concentrically به فارسی concentrically یعنی چه

concentrically


باداشتن يک مرکز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها