معنی و ترجمه کلمه war gas به فارسی war gas یعنی چه

war gas


گاز جنگى
علوم نظامى : گاز جنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها