معنی و ترجمه کلمه effective damage به فارسی effective damage یعنی چه

effective damage


خسارت موثر
علوم نظامى : ضايعات موثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها