معنی و ترجمه کلمه vesicatory به فارسی vesicatory یعنی چه

vesicatory


)vesicant(مولدالتهاب و ترشح ،تبخال اور،تاول زا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها