معنی و ترجمه کلمه quick coupler به فارسی quick coupler یعنی چه

quick coupler


عمران : بست سريع در لوله هاى ابرسانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها