معنی و ترجمه کلمه he is not of that stamp به فارسی he is not of that stamp یعنی چه

he is not of that stamp


ازان جنس نيست ،جنم ان( کار ) را ندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها