معنی و ترجمه کلمه گردش رفتن به انگلیسی گردش رفتن یعنی چه

گردش رفتن

promenade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها