معنی و ترجمه کلمه slug به فارسی slug یعنی چه

slug


گلوله باران کردن ،تکيه گاه فنر تنبل ،چهارپاره ،گلوله بى شکل ،چارپاره ،جانور کندرو،جانور تنبل ،گردونه کندرو،اسب کندرو،(امر ).يک جرعه مشروب ،تکه فلز خام ،مثل حلزون حرکت کردن ،يواش يواش وکرم واربيهوده وقت گذراندن ،لول زدن ،ضربت مشت ،ضربت سنگين زدن به
کامپيوتر : کد شماره صفحه
الکترونيک : ميزان سازى هسته اى
علوم هوايى : واحد غير متريک جرم معادل 14/5939 کيلوگرم
علوم نظامى : حلزون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها