معنی و ترجمه کلمه ادوارى به انگلیسی ادوارى یعنی چه

ادوارى

intermittent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها