معنی و ترجمه کلمه to lull to sleep به فارسی to lull to sleep یعنی چه

to lull to sleep


خواب کردن ،خواباندن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها