معنی و ترجمه کلمه diameter به فارسی diameter یعنی چه

diameter


قطر دايره ،ضخامت ،کلفتى
علوم مهندسى : ميان بر
عمران : قطر
معمارى : قطر
علوم هوايى : قطر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها