معنی و ترجمه کلمه diameter of commutation به فارسی diameter of commutation یعنی چه

diameter of commutation


الکترونيک : قطر جابجاگرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها