معنی و ترجمه کلمه on the surface به فارسی on the surface یعنی چه

on the surface


در ظاهر،درصورت ظاهر،از بيرون ،ظاهرى نمادادن ،رودادن ،جلادادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها