معنی و ترجمه کلمه stone break به فارسی stone break یعنی چه

stone break


يکجور گياه که در سنگ ميرويد،کاسرالحجر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها