معنی و ترجمه کلمه knot hole به فارسی knot hole یعنی چه

knot hole


محل گره
علوم مهندسى : محل حفره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها