معنی و ترجمه کلمه شبیه نیزه به انگلیسی شبیه نیزه یعنی چه

شبیه نیزه

styloid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها