معنی و ترجمه کلمه extra cover به فارسی extra cover یعنی چه

extra cover


بازيگر بل گير
ورزش : پوشش اضافى براى بل گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها