معنی و ترجمه کلمه cryptoguard به فارسی cryptoguard یعنی چه

cryptoguard


نگهبان اطاق رمز
علوم نظامى : مسئول حفاظت رمز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها