معنی و ترجمه کلمه incompetency به فارسی incompetency یعنی چه

incompetency


)incompetence(ناشايستگى ،بى کفايتى ،نادرستى ،نارسايى ،نقص ،(حق).عدم صلاحيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها