معنی و ترجمه کلمه measuring relay به فارسی measuring relay یعنی چه

measuring relay


رله اندازه گيرى
علوم مهندسى : رله سنجش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها