معنی و ترجمه کلمه herborize به فارسی herborize یعنی چه

herborize


گياه جمع کردن ،جستجوى گياه کردن ،پژوهش درگياهان کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها