معنی و ترجمه کلمه ecotope به فارسی ecotope یعنی چه

ecotope


مواد بيجان بوم
زيست شناسى : نازيو بوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها