معنی و ترجمه کلمه گلخانه به انگلیسی گلخانه یعنی چه

گلخانه

glasshouse
greenery
greenhouse
hothouse
nursery
terrarium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها