معنی و ترجمه کلمه proctorize به فارسی proctorize یعنی چه

proctorize


زير انضياط در اوردن ،اختيارى دارى کردن بر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها